Δευτέρα 9 Μαΐου 2011

Η ιστορία του. Κεφάλαιο 9. Επώνυμα (Μέρος Ι).


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ (ΜΕΡΟΣ Ι)

 

     ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΑΝΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ 


     1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ


     Το αναφέραμε και στο κεφάλαιο «ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΟΙ ΚΑΛΛΙΑΝΑΙΟΙ», το επαναλαμβάνουμε και εδώ. Πολύ θα θέλαμε να είχαμε έναν κατάλογο, μια λίστα τέλος πάντων, των ανθρώπων που πρωτοκατοίκησαν στην περιοχή μας και ειδικότερα στο χωριό μας, από τα πολύ παλιά χρόνια. Μια λίστα που θα έδειχνε την συνέχεια από τους «προσέλληνες» ή τους Δωριείς ή και από τους όποιους άλλους ήρθαν παλαιότερα στον τόπο μας.
     Κάποια νεώτερα στοιχεία όμως, όπως το ήδη παρουσιασθέν, «κατάστιχον Καλλιάνη, Ρένεσι και Κόκλα», καθώς και ο «κατάλογος» των Καλλιαναίων στρατιωτών, του στρατοπέδου της Πάτρας του 1824, που ήδη έχουμε καταθέσει στο οικείο κεφάλαιο, είναι πειρασμός, όπως προαναφέραμε και προσφέρονται για μια περαιτέρω διεξοδικότερη ανάλυση.
     Έτσι λοιπόν εδώ θα αναφερθούμε και θα καταγράψουμε λίγα πράγματα για τα επώνυμα αυτά. Μερικά από αυτά έχουν πάψει να υπάρχουν σήμερα στο χωριό μας και άλλα έχουν αλλοιωθεί ή δεν συναντούνται πλέον σήμερα για διάφορους λόγους.
     Οι «ζωντανές» πηγές από όπου θα μπορούσαμε να αντλήσουμε κάποιες πληροφορίες σιγά – σιγά και αυτές εκλείπουν. Έτσι αναγκασμένοι εκ των πραγμάτων προσπαθούμε να περισώσουμε ό,τι μπορέσουμε. Μέσα λοιπόν από διάφορα ακούσματα ή κάποιες λιγοστές εγγραφές που έχουν γίνει, βρήκαμε αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία τόσον για την αρχική σύνθεση μερικών σημερινών Καλλιανιώτικων επωνύμων όσον και την πορεία ή την εξέλιξή τους μέσα στον χρόνο. Αυτά τα ενδιαφέροντα στοιχεία σας παρουσιάζουμε στο κεφάλαιο αυτό.
 
     2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΙΧΟΥ, ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  

     Εν όψει μιας περαιτέρω ανάλυσης, όπως σας είχαμε υποσχεθεί, των παλαιών Καλλιανιώτικων επωνύμων, όπως αυτά καταγράφηκαν στο πέρασμα του χρόνου μέχρι σήμερα, στο σημείο αυτό ας μας επιτραπεί μια μικρή παρένθεση. Ο λόγος της μικρής αυτής παρένθεσής μας εδώ είναι γιατί θα θέλαμε να συμπληρώσουμε μερικά τέτοια επώνυμα και συγχρόνως τοπωνύμια της περιοχής του χωριού μας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν στα χρόνια που πέρασαν.  Για να βοηθηθούμε και να γίνει περισσότερο κατανοητή η ανάλυση αυτή, παρουσιάζουμε στο σημείο εδώ, ένα ανέκδοτο μέχρι σήμερα έγγραφο. Πρόκειται για ένα έγγραφο το οποίο έχει συνταχθεί τον Αύγουστο του 1882. Το έγγραφο αυτό αποτελεί ιδιοκτησία του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος. Για το έγγραφο αυτό θα αναφερθούμε εκτενέστερα παρακάτω. Ας δούμε τώρα όμως πότε και πως συντάχθηκε το έγγραφο αυτό.
    Έτσι λοιπόν ήρθε ο καιρός που, «….ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για την ελευθερία της Ελλάδας και δεν την πήρε πίσω….». Η επανάσταση είχε τελειώσει και οι Τούρκοι είχαν φύγει για πάντα. Οι ελπίδες του λαού, που είχε συμβάλει και ηθικά και υλικά στην αίσια έκβαση του αγώνα, για ένα καλύτερο αύριο άρχισαν να εξανεμίζονται. Από νωρίς φάνηκε πως το καινούργιο καθεστώς δεν άφηνε τις παλιές συνήθειές του. Έτσι διαψεύστηκαν οι ελπίδες ότι το νεοσύστατο Ελληνικό κράτος θα ρυθμίσει βασικά ιδιοκτησιακά θέματα. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος Ι. Καποδίστριας, που τόσα πολλά έχασε η Ελλάδα από τον πρώιμο και άδικο χαμό του, είχε ασχοληθεί σοβαρά για την διανομή της Εθνικής γης στους ακτήμονες αγρότες. Το έργο του ως γνωστό παρέμεινε ανεκπλήρωτο. 
     Ακολούθησε η λεγόμενη «Οθωνική» περίοδος. «….Στην περίοδο του Όθωνα, που ακολούθησε, τα κτήματα αυτά (σ.σ. εννοείτε τα εθνικά) θεωρήθηκαν περιουσία του στέμματος και διανεμήθηκαν σε περιορισμένη κλίμακα σε ευνοούμενους αγωνιστές (αξιωματικούς της φάλαγγας) και έτσι έχουμε την κατηγορία των φαλαγγίτικων παραχωρητηρίων….». ( Ι. θ. Γαλάνης. Ο τέως Δήμος Θελπούσης Γορτυνίας. Σελ. 410).
     Έτσι «….ένα τμήμα της γης θα δοθεί ως ανταμοιβή στους καπεταναίους (αξιωματικούς της φάλαγγας τώρα) και μεγάλο μέρος θα καταπατηθεί από τους δυνατούς κάθε περιοχής. Έτσι, στο τσιφλίκι της Τσίπολης βρίσκουμε νέα αφεντικά τον Παπασύριο και τον Αρμυριώτη, το γνωστό Θεσσαλό μισθοφόρο του Καν. Δεληγιάννη….». (Σ. Ν. Τσοτσόρος. Οικονομικοί και Κοινωνικοί Μηχανισμοί στον ορεινό χώρο. Γορτυνία 1715 – 1828. σελ. 269 – 270).
     Τα χρόνια περνούσαν. Ο Όθωνας έγινε παρελθόν. Το κράτος με προσπάθειες της κυβέρνησης Κουμουνδούρου άρχισε από το 1865 να προσπαθεί να διανείμει, ό,τι απέμεινε, από τα υπάρχοντα εθνικά κτήματα. Οι προσπάθειες αυτές δεν ευοδώθηκαν νωρίτερα από το 1871 όταν κατά την τέταρτη πρωθυπουργία του Κουμουνδούρου πέτυχε να ψηφίσει δύο βασικούς νόμους, τον ΤΠΣΤ/23-3-1871 και τον ΥΛΑ’/25-3-1871 βάσει των οποίων διανεμήθηκαν τελικά το 1/3 των εθνικών γαιών.
     Μερικά περαιτέρω στοιχεία για την διανομή της εθνικής γης καθώς και θέματα που αφορούν τα ιδιοκτησιακά και οικονομικά του χωριού μας θα μας δοθεί η ευκαιρία να καταγράψουμε και στην συνέχεια του παρόντος στο οικείο κεφάλαιο με τίτλο «ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΛΛΙΑΝΙΟΥ». Προς το παρών ας επιστέψουμε στην διανομή η οποία πραγματοποιήθηκε τελικά το 1882.
     Από την διανομή αυτή τόσον της Οθωνικής περιόδου όσον και του νόμου ΥΛΑ’/25-3-1871 παραθέτουμε μερικά στοιχεία για την διενεργούμενη διανομή των Εθνικών κτημάτων στην περιοχή του χωριού μας. Να σημειώσουμε εδώ πως τα στοιχεία αυτά προέρχονται μέσα από κάποια ανέκδοτα μέχρι σήμερα έγγραφα, που έχουμε την χαρά να σας παρουσιάσουμε για πρώτη φορά μέσα από τις σελίδες μας εδώ. Τα έγγραφα αυτά, όπως προαναφέραμε, βρίσκονται στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος. Σήμερα το εν λόγω Ιστορικό Αρχείο στεγάζεται επί της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου 146 και περιλαμβάνει περί τα 120 μικροφίλμ από τα βιβλία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της επιτροπής που διενήργησε την απονομή των εθνικών γαιών.
     Τα στοιχεία που θα καταγράψουμε στην συνέχεια πρέπει να διευκρινίσουμε ότι πρόκειται για κάποια αποσπάσματα από α) τα παραχωρητήρια Φαλαγγιτών (1838 – 1861) και β) από τα παραχωρητήρια Εθνικών γαιών με βάση τον Νόμο ΥΛΑ’/25-3-1871.
     Αναφέραμε προηγουμένως ότι τα έγγραφα που θα παραθέσουμε στην συνέχεια, πρόκειται για αποσπάσματα, των δύο αυτών ειδών των παραχωρητηρίων. Ο λόγος που δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε την εργασία μας εδώ είναι η χρονοβόρα διαδικασία της ανακάλυψης των απαραίτητων στοιχείων, για την περιοχή που μας ενδιαφέρει άμεσα, ελλείψει των απαραίτητων ευρετηρίων και της μηχανοργάνωσης, του συγκεκριμένου αρχείου. Έτσι λοιπόν η χρονοβόρα διαδικασία και τα συνεπακόλουθα αυτής μας στέρησαν την πολυτέλεια της εξάντλησης των 120 περίπου υπαρχόντων μικροφίλμ του αρχείου της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος. Κάτι ανάλογο με ότι συμβαίνει και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ. Α. Κ.), όπου όπως έχουμε αναφέρει «στοιβάζονται» πληθώρα έγγράφων σε κάποια «ανήλιαγα υπόγεια».
     Ας δούμε όμως στο σημείο αυτό, τι έχουν καταγράψει για το χωριό μας μερικά από τα παραχωρητήρια αυτά. Μπορεί βέβαια από τις υπάρχουσες καταγραφές όπως διαπιστώσαμε να λείπουν μερικά ονόματα ή κάποιες περιοχές του χωριού μας άλλα κάποια στοιχεία, στο σύνολό τους είναι αρκετά για να διαμορφώσουμε μια περισσότερη έγκυρη άποψη για την εξέλιξη και την τελική διαμόρφωση των διαφόρων επωνύμων και τοπωνυμίων που καταγράφονται στο χωριό μας ή στην περιοχή του, αντίστοιχα. Από τα έγγραφα αυτά κυρίως θα αντλήσουμε κάποιες πληροφορίες που αφορούν κυρίως τα επώνυμα και τα τοπωνύμια του χωριού μας και θα παραβλέψουμε κάποια άλλα όπως τιμές, είδος κτήματος, χρονολογίες, αύξοντες αριθμούς κ.λ.π. τα οποία δεν βοηθούν για την εν λόγω ανάλυση.

      1. ΦΑΛΑΓΓΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΑ (1838 – 1861)

     Μέσα από τα «φαλαγγίτικα παραχωρητήρια» για το χωριό μας βρήκαμε τις εξής καταγραφές.

              Παραχωρουμένων κτημάτων Φαλαγγιτικής πιστώσεως
Αρ. Παρ.
Αρ. γενικού βιβλίου
Επαρχία
Χωρίον
Θέσις
εμβαδόν
Στρ.
Μετ.
3582
3473
Γόρτυνος
Καλλιάνη
Κάμπος Κορδέλα
4,5
179
3583
3474
-----«»-----
-----«»----
Παραστράταις
32
982


Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κτήματος
Όνομα και επώνυμο φαλαγγίτου
Αι γαίαι αύται είναι ποτιστικαί και περιέχει διάφορα(?) ελαιόδενδρα άγρια
Αναργ. Πολυχρονόπουλος Ανθυπολοχαγός
Μιχ. Γ. Πανόπουλος              -----«»------
Ρήγας Γ. Κάγιας(?)                ------«»-----
Αι γαίαι αύται είναι ποτιστικαί
Αναργ. Πολυχρονόπουλος Ανθυπολοχαγός
Μιχ. Γ. Πανόπουλος              -----«»------

     Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι παρατηρήσεις που καταγράφουμε στην τελευταία στήλη του παρακάτω παρουσιαζόμενου εγγράφου είναι δικές μας. Οι παρατηρήσεις αυτές δεν περιλαμβάνονται στο έγγραφο αλλά τις οποίες συλλέξαμε εμείς από διάφορες συνεντεύξεις και συζητήσεις με κάποιους παλαιότερους Καλλιαναίους. Το έγγραφο αυτό έχει ως εξής:     Ακριβές αντίγραφο του εγγράφου αυτού μπορείτε να δείτε στο τέλος του παρόντος στο σχετικά ανάλογα Παραρτήματα, όπως της πρώτης σελίδας και της δεύτερης σελίδας, των εν λόγω εγγράφων.
     Από το πρώτο αυτό έγγραφο εκείνο που αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι το τοπωνύμιο το οποίο απαντάται σήμερα με την έκφραση «Παραστάτες», παλαιότερα, ως φέρεται καταγεγραμμένο, αποδιδόταν με την έκφραση «Παραστράτες». Πιθανόν λόγω της ύπαρξης από κάποιες «στράτες» (=δρομάκια), που χαρακτήριζαν την περιοχή. Μια δεύτερη παρατήρηση που μπορούμε να κάνουμε στο σημείο αυτό είναι ότι το όνομα Ανάργυρος Πολυχρονόπουλος. Το επώνυμο αυτό πρόκειται για επώνυμο που απαντάτε ακόμα και σήμερα στο Βυζίκι. Για τα υπόλοιπα επώνυμα, όπως το Πανόπουλος και το Κάγιας, δεν υπάρχουν πληροφορίες, αλλά όπως δείχνουν τα επώνυμα αυτά πρόκειται για επώνυμα εκτός του Καλλιανίου, αλλά σίγουρα για κάποια επώνυμα από πλησιόχωρες με το χωριό μας περιοχές.
 
     2. ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΥΛΑ’/25-3-1871
 
Ονοματεπώνυμο

 

 
Τοποθεσίες – Τοπωνύμια
         Παρατηρήσεις
           (δικές μας)
Δημ. Παπασπηλιάς
Παλιουριά, Λάκα, Βάλτος, Σπέντζα
Πρόκειται για τον Δημ Παπασπηλίου.
Ιωα. Αποστολόπουλος
Γκιούλια, Προσήλια, Βαμβακίστρα
Βαμβακίστρα. Άγνωστο σήμερα τοπωνύμιο. Παραμένει ως απόδειξη της καλλιέργειας του βάμβακος στο Καλλιάνι
Ευστρ. Β. Διαμαντόπουλος
Μπουλούκου, Χαμοκέλα, Τούβολο, Καβουρόλακα, Καϊμένο Αλώνι, Αριά
Μπουλούκου καθόσον πληροφορηθήκαμε λεγόταν αλλιώς το «Ζουμπουρλούκι».
Τούβολο και Τούβουλα, παρακάτω, μικρό τοπωνύμιο της περιοχής του Λάκα Ντρίζη.
Δημ. Ηλ. Κακούρας
Αγ. Δημήτρης, Γουβάκι, 5Αχλαδιαίς, Καρυαίς, Φυτίτσα, Σούφρα, Γουβαλόλιμνη, Μάσκαρι, Χαλίκια
Φυτίτσα. Άγνωστο τοπωνύμιο.
Γουβάκι. Καθόσον πληροφορηρήθακε παλαιότερο τοπωνύμιο απέναντι από το τοπωνύμιο «Κούμπουλα».
 Γουβαλόλιμνη. Μικρό τοπωνύμιο της περιοχής «Καβρόλακας».
Λουκάς Αθ. Λουκά
Μεράκου, Σούφρα, Κάτω κάμπος, Λάκα Ντρίζη, Φέρτη, Γούβα – Αγ. Δημήτριος
Μεράκου. Προφανώς κάποιο χωράφι της ιδιοκτησίας του επωνύμου Μέρου, βρίσκεται και αυτό κοντά στην «Καβρόλακα».
Γούβα. Μικρό τοπωνύμιο της περιοχής του Αγίου Δημητρίου.
Γεώργ. Β. Διαμαντόπουλος
Χαρμοκάλη(?), Παλιουριά, Καϊμένο Αλώνι, Τούβουλα, Λακακούτα, Φυτίτσα, Κουφάλα, Άγιος Δημήτρης
Χαρμοκάλη πιθανόν πρόκειται για το τοπωνύμιο Χαρμοκέλα που ευρίσκεται σαν μικρό τοπωνύμιο της περιοχής του Μαυρόκαμπου.
Ιωα. Γ. Κακούρας
Σφεντάμι, Κουφάλα, Ράχη Αγ. Δημήτρης, Γούβα, Κάτω κάμπος, Γουφαλόλιμνη, Ασπροχόρτι, Παλιουριά, Χατζικά
Σφεντάμι. Μικρό τοπωνύμιο μετά την περιοχή «Πενταχλαδιές».
Γουφαλόλιμνη. Πιθανόν πρόκειται για την Γουβαλόλιμνη
ως απαντάται και αλλού.
Χατζικιά.
Άγνωστο σήμερα τοπωνύμιο.
Γεω. Μακρής
Ξυλογαϊδάρα, Προσήλια, Κιούπια, Βαμβακίστρα

 
Π. Διαμαντόπουλος
Κουτζουπιά, Κουφάλα, Μελιγγονιάρι, Κάτω κάμπος, Σούφρα, Χαλίκια, Βάρδες, Γκουσκούνι, Λάκα πρίφτη, Σπηλιά, Γκιούλια, Παπαφωτεινού, Ελαία, Ράχη χιόνι
Μελιγγονιάρι. Μικρή περιοχή μετά του «Κούμπουλα».
Βάρδες. Άγνωστο τοπωνύμιο, ίσως πρόκειται για το γνωστό μας «Βάλτες».
Λάκα Πρίφτη. Πρίφτης (= παπάς), μικρό τοπωνύμιο της περιοχής του Σκίντου.
Παπαφωτεινού. Κοντά στο τοπωνύμιο «Κορδέλα».
Φ. Κοκοσιούλης
Μεράκου, Απιδίτσα, Ράχη χιόνι, Άσπρο χαρτί, Βαρικά, Αγ. Γεώργης, Τρανή χούνη, Λεβίτιζα, Κοκορεβυθιαί, Στόμπορος, Κάμπος
Απιδίτσα. Μικρό τοπωνύμιο περιοχής μετά την Κάτω βρύση και Ριζακόντη.
Λεβίτιζα. Σήμερα Λεβέντιζα, ως ήδη έχουμε εκθέσει. Εδώ θα θέλαμε να παρατηρήσουμε την ομοιότητα της λέξης με την Λέβιτσα (Βλέπε Χρονικόν Μωρέος).
Χαρ. Δ. Ντράκος
Αγ. Ιωάννης, Παλιουριά, Αλώνι, Σφίνα
Ντράκος. Σήμερα Ντρούκας. Πρόκειται για παρατσούκλι του επωνύμου Τριανταφυλόπουλος.
Ν. Διαμαντόπουλος
Φυτίτσα, Λεβίτιζα, Λακατρίζη, Αγ. Δημήτρης, Γουβαλόλιμνη, Καβουρόλακα
Φυτίτσα. Μικρό τοπωνύμιο της περιοχής Αγριλιάς.
Αθ. Κοντοκρίθης
Αλουποχώρι, Αγριλιά, Ρακοβούνι, Βαμβακίστρα, Μάσκαρι

 
Ηλίας Κοκοσιούλης
Παλιουριά, Στόμπορο, Κάμπος

 
Νικόλαος ιερεύς Γιαννακόπουλος
Κάτω κάμπος
Νικόλαος ιερεύς Γιαννακόπουλος. Από εδώ ξεκίνησε το επώνυμο Παπανικολάου που υπάρχει στο χωριό.
Βασίλης ιερεύς Βασιλόπουλος
Λάκα κούτα, Κόκκινη αχλαδιά, Λαχίδι, Αζλάνι
Βασίλης ιερεύς Βασιλόπουλος. Επώνυμο που ξεκίνησε στο Καλλιάνι περίπου την εποχή αυτή.
Κόκκινη αχλαδιά. Μικρό τοπωνύμιο της περιοχής «Βατόλακα».
Λαχίδι. Το ίδιο στην περιοχή της «Λυγιάς»,
Αζλάνι. Μικρή περιοχή κοντά και κάτω από το «Στόμπορο».
Μήτρος Κοτζιούρος
Αγ. Νικόλαος, Στόμπορο, Ρακοβούνι, Σφίνα, Επάνω κάμπος, Μαράκου, Αγ. Δημήτρης

 
Κωνστ. Σουρούφης
Κήπος, Αμμουδάρα, Λακαούνα, Μαύρο λιθάρι
Αμμουδάρα. Σήμερα Αμμουδέρα.
Λακαούνα. Προφανώς πρόκειται για την Λακακούτα.
Μαύρο λιθάρι. Άγνωστο τοπωνύμιο. (Για τα τοπωνύμια που παραμένουν αταύτιστα δεν θα αναφερθούμε στο εξής).
Δημ. Καπετανάκος
Βάλτο, Σφήνα

 
Γεω. Σουρούφης
Κάτω κάμπος, Αλωνάκι, Λάκα πάντζη, Λούτζα, Στόμπορος
Λάκα πάντζη. Μικρό
τοπωνύμιο στις Βαμβακιές.
Γεω. Παπασπηλιάς Ντέντε
Σπέντζα, Παλιουριά, Λάκα, Κάτω κάμπος
Ντέντες. Το πρωτογενές επώνυμο των Παπασπηλίου και αργότερα Παπαδημητρίου.
Αθ. Ηλ. Σαχάμης
Λιγιά, Κουσκούνι, Παλιουριά, Στόμπορος, Κάτω κάμπος

 
Γεω. Σουρούφης
Κήπος, Μικρολιθάρι, Γουβάκια, Αμμουδάρα, Αμμουδάρα

 
Αναστ. Σταυρόπουλος
Αμμουδάρα, Στέρνα, Λόγκο, Πατζιαδάμη, Τζικονίδες(?)

 
Ιωα. Σιάλιαρης
Αμμουδάρα, Σφήνα, Γεφυράκια, Στόμπορος, Λαχίδι

 
Δημ. Τζιουμπρής
Λάκα, Σιμοτά, Βάρδες, Καλάμι, Καλύβια, Αυδάλα
Παρατσούκλι επωνύμου Κακούρα. Καλάμι. Μικρό τοπωνύμιο της περιοχής Καβρόλακας.
Νικόλαος Αντωνόπουλος ή Σιαχάμης
Γούβα, Γούβα, Γεφυράκι, Λιγιά, Σούφραις, Χαμοκέλα, Φτάϊζα
Νικόλαος Αντωνόπουλος ή Σιαχάμης. Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες.
Ανα. Σταυρόπουλος
Λιοφάτα, Λάκασταυραινας, Επάνω κάμπος, Στόμπορο, Ρακοβούνι

 
Δημ. Τσιουμπρής
Λόγκος, Λάκα Σταύραινας, Τζιούκιδες

 
Σταύρος Κοκοσούλης
Βρομόλακα, Λούτζα, Αγ. Γεώργιος, Σφήνα, Ράχη, Γκορτζούλα, Τρανό ίσιωμα
Γκοτζούλα. Μικρό τοπωνύμιο της περιοχής του Επάνω κάμπου, στο μονοπάτι προς την Δόξα. Σήμερα οι ιδιοκτησίες στο μέρος αυτό ανήκουν σε Δοξιώτες.
Ηλίας Παναγιωτάρας
Γούπατο
Παλαιότερο επώνυμο του σημερινού Παναγιωτούλιας.
Ιωα. Νικολακόπουλος
Τζούκιζα, Άνω αμπέλια, Λούτζα, Παληολάζια

 
Κωνστ. Γεωργακόνυφη
Πλάκες, Αλουποχώρι, Λουπουνάρα

 
Θεοδ. Γκίκας
Αγριλιά, Λούτζα
Άγνωστο επώνυμο.
Μήτρος Ν. Ρουμελιώτης
Κάτω κάμπος, Κούμπουλα, Ρεβυθιά, Γυρίστρα, Μάσκαρι, Σημοτά, Σκαριάνι με νερόμυλον

 
Γεω. Αυδάλας
Αμμουδάρα, Στόμπορος, Μονίδα
Μονίδα. Λίγο κάτω από ο «Τρανό ίσιωμα». «….Εκεί φύεται το φυτό – πόα, φαραμονίδα, το οποίον έχει πολύ μικρά φύλλα και βγάζει πολύ μικρό άνθος χρώματος μόβ και αγκάθια….». (Γ. Ι. Μιχαλακόπουλος. Το Σταυροδρόμι. Σελ. 113).
Ιωα. Μακρής
Λάκα λυβάνι(?), Καρυαίς, Λεβίτιζα, Βρωμοστόκι

 
Γεω. Αυδάλας
Σούφρα, Γκούρι, Λούτζα, Κάμπος, Αγριλιά

 
Ιωα. Γ. Κοκοσιούλης
Στόμπορος, Αγ. Γεώργης, Λάκα πρίφτη, Δενδράκια, Βαμβακίστρα

 
Σαρ. Λόλου
5αχλαδιαίς

 
Γεω. Μπουλούγαρης
Λούτζα, Στόμπορος, Πίσω σκιά, Βίγλα, Κάτω κάμπος

 
Μάρκος Ι. Σουρούφης
Κουργουλιάρη, Αμμουδάρα, Λάκα Σέτη(?), Γκορτζούλαις, Καβουρόλακα
Λάκα Σέτη. Άγνωστο τοπωνύμιο. Παλαιό Καλλιανιώτικο επώνυμο φερόμενο ως Σέτος.
Θεοδ. Νικολακόνυφη
Ρακοβούνι, Στόμπορος, Αγ. Νικόλαος, Γκουσκούνι, Γουνίτζα

 
Ηλ. Παναγιώταρος
Λούτζα

 
Χαρ. Σταυρόπουλος
Λάκκα κούτα, Λάκκα σταύραινας, Ρακοβούνι, Παλιουριά, Μαυρόκαμπος

 
Δημ. Βλαχαλιάς
Ζουμπουρλούκι
Παλαιό Καλλιανιώτικο επώνυμο, συναντάτε και με την παραλλαγή Βλάχος.
Μάρκος Σουρούφης
Κάτω κάμπος – αμπέλια

 
Πέτρος Σουρούφης
Κάτω κάμπος – αμπέλια, Αμμουδάρα

 
Θεοδ. Νικολακόπουλος
Άνω αμπέλια, Αγ. Νικόλαος

 
Χαρ. Σταυρόπουλος
Βρωμοστόκι, Κουσγούνι, Κάμπος, Κάμπος, Λούτσα

 
Πέτρος Σουρούφης
Γουβάκια, Μαυρολιθάρι, Παναγούτζου αλώνι, Νεράκι, Πατζιαδάμη
Νεράκι. Μικρό τοπωνύμιο της περιοχής «Σούφρας».
Ι. Νικολακόπουλος
Ρακοβούνι, Στόμπορος, Αγ. Νικόλαος, Αγ. Νικόλαος, Γκουσκούνι

 
Δημ. Βλαχαλιάς
Αλώνι, Αγ. Γεώργιος, Προσήλια, Λάκα κατσίμα, Πελεκούνι
Λάκα Κατσίμα. Προφανώς πρόκειται για το παλαιότερο τοπωνύμιο «Λακατσιμά» της περιοχής «Σούφρας».
Πελέκούνι. Σήμερα μας αναφέρθει σαν Πελεκίνι, μικρή περιοχή της «Σούφρας».
Γιάννης Μπουλούγαρης
Αμμουδάρα, Παλιουριά, Σικιαίς, Τρανός πόρος, Γκορτζούλαις, Κουσκούνι, Στόμπορος

 
Χαρ. Σάλιαρης
Ζουμπουρλούκι, Λούτσα

 
Κωνστ. Δ. Ιωάννου
Παλιούρια, Άνω κάμπος, Αμπέλια, Δενδράκια

 
Λάμπρος Σ. Παλιβός
Ρακοβούνι
Παλιβός. Πιθανόν επώνυμο εκ του Βυζικίου.
Γεωρ. Σ. Παλιβός
Λάκκα Γκούριζα

 
Π. Γκουλέκας
Βίγλα

 
Μήτρος Σγούπας(?)
Πελεκούνι
Σγούπας. Παρατσούκλι του επωνύμου Δουβίκας.
Αθ. Τσίρμπας
Ρακοβούνι, Σκούτο, Χλιωίτη(?), Μουτζακλιά, Τσιούκιζαις

 
Σταύρος Τσίρμπας
Πλάτανος, Λάκκα κρύφτα, Ρακοβούνι, Τσίρμιζα, Στενό, Σκίντο, Τζιούκιδες.
Τσίρμιζα. Πιθανόν πρόκειται για την τοποθεσία «Κέρμιζα».
Αθ. Τσίρμπας
Βαμβακίστρα, Επάνω κάμπος

 
Ιωα. Τσίρμπας
Τζιούτζιζα, Επάνω κάμπος

 
Κωνστ, Τσίρμπας
Ρακοβούνι, Αγ. Ιωάννης, Σκίντο, Τζιούκιζες

 
Ιωα. Τσίρμπας
Ρακοβούνι, Σφίνα, Σπέντζα – κάμπος, Πατζιαδάμη, Σκύντο

 
Ηλ. Κακούρας
Γκορτζούλα, Αγιώργης, Πέντε Αχλαδιαίς, Κάμπος, Παληάμπελα

 
Κων. Φυρφιρίτζας
Επάνω κάμπος, Αριά
Φυρφιρίτζας. Παλαιότερο Καλλιανιώτικο επώνυμο που απαντάτε και ως Βιρβιρίτζης. Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες.
Φίλιππος Σιαχάμης
Λιγιά, Παλιουριά, Σιμωτά, Λάκα του Ζούνι, Σημωτά

 
Αντ. Παρασκευόπουλος
Επάνω κάμπος, Παλιουριά, Λιθαράκια, Θρασίμι
Λιθαράκια. Μικρό τοπωνύμιο της περιοχής μετά την «Πισοσκιά» και μεταξύ της «Αμμουδέρας».
Ιωα. Κακούρος
Παληόβρυση, Γκορτζούλα, Ρούτση, Καβουρόλακα, Σημωτά
Ρούτση. Μικρό τοπωνύμιο της περιοχής Γκέρμιζας.
Γεώργ. Β. Κακούρας
Λάκα πορδαλά, Λιάμανι, Καλλιάνι αλώνι

 
Κωνστ. Δ. Φυρφιρίτσας
Παλιουραίς, Γκορτζούλα, Κόκκινη αχλαδιά, Λιοφάτα, Πεζούλα

 
Λάμπρος Παρασκευόπουλος
Κρεμυσητά(?), Περιβόλι, Γκορτζούλα
Κρεμυσητά(?). Ίσως Γκρεμοσκιά. Τοπωνύμιο της περιοχής του Αγίου Νικολάου πιό κάτω απο την ομόνυμη εκκλησία.
Αθ. Παρασκευόπουλος
Καβουρόλακα

 
Δημ. Τσίρμπας
Σκίντο, Ρακοβούνι, Αγιάννης

 
Χαρ. Παρασκευόπουλος
Καβουρόλακα, Κιούπια, Λιθάρια, Βαμβακίστρα

 
Αντ. Παρασκευόπουλος
Μάσκαρι, Γκορτζούλα

 
Παναγ. Βουτυριάς
Ρίζα, Ρίζα, Σπέντζα, Ρεβυθιά, Σημωτά, Καρυαίς, Γούβα, Επάνω κάμπος
Βουτυριάς. Παλαιότερο Καλλιανιώτικο επώνυμο.
Βενέτα χήρα Στ. Σάλιαρη
Ρίζες, Λάκα Τρίζη, Σκουρόχωμα, Λάκα Δεσίνη(?)

 
Γ. Παϊκόπουλος
Ρακοβούνι, Καϊμένο αλώνι, Ποδηματά, Αγ. Γεώργης, Βρύση

 
Γεωρ. Κακούρας
Κοκκιναχλαδιά, Ρακοβούνι, Αμμουδάρα, Σημωτά, Καρυαίς

 
Χρ. Πανταζής
Βαμβακιά, Βαμβακιά, Ρεβυθιά

 
Γ. Η. Κακούρας
Κάμπος, Στρογγυλό, Διάσελο, Χούνι λάκα κατή
Κατής. Παλαιότερο Καλλιανιώτικο επώνυμο.
Γ. Κ. Σαχάμης
Αμπέλια, Στενό, Προσήλια, Στόμπορος, Παλιουριά, Παλιουριά

 
Ιω. Γεωργακόπουλος
Λάκα σκίζα, Πελικάνα, Πελικάνα
Λάκα Σκίζα από το Σκίζας. Παλαιότερο Καλλιανιώτικο επώνυμο. Αταύτιστο τοπωνύμιο.
Φωτ. Δούσκας
Παληαστέρνα, Κατζιά, Γκούρι, Αυλάκι
Δούσκας. Παλαιότερα Ντούσκας.
Παληαστέρνα. Περιοχή λίγο πρίν την «Λυγιά».
Κατζιά. Σήμερα Κατσιά.
Αθ. Κακούρας
Μπέχρου βρύση, Κάμπος, Κουτζουπιά, Βρύση, Λάκα σκίζα

 
Ιωα. Γεωργακόπουλος
Γκορτζούλαις, Κρακικίζα(?), Χώματα, Αμπέλια, Καπετανάκη

 
Αθ. Ηλ. Κακούρας
Κιούπια, Αγ. Βασίλης, Αγ. Βασίλης, Επάνω κάμπος, Βαμβακίστρα

 
Γεωρ. Παϊκόπουλος
Γκρεμνούς, Επάνω κάμπος, Βαμβακίστρα, Διάσελο

 
Ιωα. Δουβίκας
Αμπέλια, Παληολάζα, Στενό, Στενακί(?), Στόμπορος

 
Αργύρης Καραπανάγος
Ταβουλιάρη
Καραπανάγος. Επώνυμο προφανώς εκ Βυζικίου.
Ταβουλιάρη. Τοπωνύμιο της περιοχής «Χάνι». «….Από κάποιον που έπαιζε ταβούλι, λέγουν, πήρε και το τοπωνύμιο το όνομα….». (Γ. Ι. Μιχαλακόπουλος. Το Σταυροδρόμι. Σελ. 108 και 140). Ίσως έτσι ή άλλως δείχνει σε παρατσούκλι κάποιου παλαιότερου ιδιοκτήτη της περιοχής.
Νικ. Α. Σαμαρτζής
Γουργουλιά

 
Ανδρ. και Γεωρ. Α. Μπράβους
Γεφυράκια

 
Αθ. Σάλιαρης
Ζουμπουρλούκι, Καβούρια

 
Ν. Παναγιωτάρας
Κουτζουπιά, Επάνω κάμπος, Λάκα χιόνι, Μονίδα, Γεφυράκια, Κομμάτια, Χαρμουλιά, Βάλτος, Λούτσα, Αγριλιά
Κομμάτια. Σήμερα «κόματα», μικρή περιοχή της «Γκέρμιζας».
Αθ. Γ. Σαλιάρης
Ρούτζι, Γκορτζούλαις, Ρίζα, Κάμπος, Κιούπια

 
Αθ. Κωνσταντάκης
Βαμβακιά, Βαμβακιά

 
Γεωργ. Αθ. Ρουμελιώτης
Παληόστερνα, Μάσκαρι, Γυρίστρα, Στρογγυλό, Καρυαίς

 
Παν. Μέρος
Αμμουδάρα, Αμμουδάρα, Κρυόβρυση, Αγ. Γεώργιος, Γκούρι, Αγ. Ηλίας

 
Γιαννακού χήρα Μπουλούγαρη
Κουσκούνι, Κουσκούνι, Αλώνια, Ρακοβούνι, Σικιά θρασίμι,

 
Ιω. Ηλ. Γιαννακόπουλος
Κουτζουπιά, Βαμβακίστρα, Στόμπορος, Αγροσυκιά, Κόμματα, Λάκα κούτα, Σιμωτά, Κατζιά, Λυγιά, Στόμπορο, Αγριλιά, Ρίζα, Κουσκούνι, Κάτω κάμπος, Διάσελο

 
Αθ. Κωνσταντάκης
Παληοκράσι, Παληοκράσι, Σπέντζα, Αγ. Νικόλαος, Παληολάζια

 
Παν. Μέρος
Χαλάσματα, Σιφύκια(?), Ρίζα, Σύτσικας(?), Τρανό ίσιωμα

 
Ιωα. Ντουβίκας
Ρακοβούνι βρύση, Γούβαι, Παληοκράσι, Γκορτζούλα

 
Νικόλαος Ντουβίκας
Γκουσκούνι, Στόμπορος, Ρακοβούνι, Γούβα, Παληοκράσι

 
Γ. Α. Κονακόπουλος
Παλιουριά

 
Χρ. Ντουβίκος
Γκορτζούλαις, Τριανταφυλλιά

 
Γεω. Τζαριάδης
Ρακοβούνι, Πλάτανος, Σκίντο, Επάνω κάμπος

 
Νικ. Ντουβίκος
Παλιουριά, Χωράφι σταύρενας, Σπάρτα, Επάνω αμπέλια, Λούντζα

 
Παναγιού χήρα συζ. Γ. Κακούρα
Λιθαράκια, Ρακοβούνι, Ρακοβούνι, Τρανή Τιόρμη(?), Λύμναις, Βρήση, Κατζιούμες, Αγ. Βασίλης, Επάνω κάμπος, Βαμβακίστρα

 
Ηλ. Γ. Κοκοσιούλης
Παληολάζια

 
Χρ. Ντουβίκας
Γκούρι, Θαμνοκαλύβι, Νεράκι, Ρακοβούνι, Βρύση, Τριανταφυλλιά

 
Κωνστ. Αντωνόπουλος
Πλάτανος

 
Μήτρος Ρουμελιώτης
Παληόστερνα, Παληόστερνα, Αγ. Νικόλαος, Γουβάκι

 
Ν. Ηλ. Γιαννικόπουλος
Βαμβακίστρα, Κάτω κάμπος, Μάνδρα Λιάκου επαν. βρύση, Αγ. Γεώργιος, Σιμωτά

 
Αγγ. Ρουμελιώτης
Λυγιά, Καρυαίς, Αμπέλι φυτρά, Κοκορεβυθιά, Τζολή ράχη

 
Χαρ. Ι. Ρουμελιώτης
Παληόστερνα, Μάσκαρι, Κούμπουλα, Γυριστάρα, Γιάχου

 
Κωνστ. Γιαννικόπουλος
Αγ. Νικόλαος, Γκουσκούνι, Κατζιά, Όχθη και γερμένο κλαδί, Στόμπορος

 
Κ. Α. Σαμαρτζής
Ρακοβούνι

 
Κ. Ηλ. Γιαννικόπουλος
Διάσελο

 
Β. Κ. Γιαννακόπουλος
Βαμβακίστρα, Βαμβακίστρα, Απηδούλα

 
Παν. Ι. Θανόπουλος
Λούτζα

 
Χαρ. Δ. Τζήτζος
Θρασίμι

 
Ν. Μαραγκός
Βίγλα

 
Χαρ. Γ. Λουκάς
Πελεκούνι

 
Ν. ιερ. Γιαννικόπουλος
Λυγιά, Μαζαράκι πλ(αγιά), Σιμωτά
Μαζαράκου. Μικρό τοπωνύμιο περιοχής λίγο πρίν από του Μπέχρου.
Αθ. Παρασκευόπουλος
Κουτζουπιά

 
Ιωά. Κοκοσούλης
Αχλαδιαίς

 
Ιωα. Βέργος και Μαρίνα Α Βέργου
Αγ. Δημήτρης, Αγ. Δημήτρης,
Βέργος. Πιθανόν επώνυμο από το χωριό Σέρβου.
Θεοδ. Παπαηλιού
Στόμπορος

 
Φ. Κοκοσούλης
ΑΓ. Δημήτρης, Στόμπορο

 
Χρ. Ντουβίκας
Κάμπος πλ(αγιά), Τριανταφυλλιά, Γκούρη

 
Θεοδ. Μπουλούγαρης
Στόμπορος, Κουσκούνι, Παληόστερνα

 
Γεω. Καπετανάκος
Βάλτος, Στρόμπορα

 
Ιωα. Αθ. Ρουμελιώτης
Καρυδιές

 
Παρ. Δημητρακόπουλος
Παραμονιάρη

 
Θεοδ. Αργ. Σαμαρτζής
Λάκα κούτιζα, Βίγλα

 
Αργ. Α. Γκολφίνος
Ρεβυθιά

 
Ιωα. Χ. Κοκοσιούλης
Καρυδιές, Συκιαίς, Καλπόκρανη

 
Χαρ. Α. Τζήτζος
Μινοράχη

 
Αθ. Παπαηλιού
Ράχη

 
Ηλ. Ιερεύς Δετόρος
Πριμίτες(?)
Δετόρος. Επώνυμο από την Αετοράχη.
Ν. Μέρος
Χαλάσματα, Σπέντζα, Ελιά, Αμμουδάρα – Βίγλα, Απηδιαίς, Σεντούκι, Αγ. Γεώργιος, Λάκα πορδαλά, Χαλίκι

 
Β. Ζέκιος (ή Ζήκιος)
Βάλτος, Παλιουριά

 
Γ. Κονακόπουλος
Αγ. Γιάννης

 
Μαρία σύζ. Π. Αυγέρου
Τρανή [Δυσανάγνωστη λέξη], Αραχούνι

 
Α. Παναγόπουλος
[Δυσανάγνωστη λέξη]

 
Θεοδ. Παναγιωτίδης
Λάκα φίλος, Αχλαδιαίς, Καρυαίς, Γουβαλόλιμνη, Πίγκαρι λιθάρι
Πίγκαρι λιθάρι. Τοπωνύμιο της περιοχής «Χάνι».
Θεοδ. Παναγιωτούλιας
Βάρδες
Βάρδες. Μικρό τοπωνύμιο της περιοχής της Σφήνας.
Σωτήριος Παρασκευόπουλος
Βίγλα

 
Παναγιού χήρα Α. Αντωνόπουλου
Ρακοβούνι

 
Μήτρος Αναστασόπουλος
Προσήλια

 
Ιωάννης Στασινόπουλος
Σκάλα

 
Ιωα. Ρουμελιώτης
Σφεντάμι, Γκορτζούλαις, Γουβάκι, Αγ. Νικόλαος, Κάτω κάμπος, Αμπέλια

 
Θεοδ. Αργυρίου
Ρακοβούνι

 
Λάμπρος Παλιβός
Παληοκράσι

 
Γεωρ. Χαρ. Κοκοσούλης
Συκιαίς

 
Κυριαζού Σουρούφενα
Αμμουδάρα, Βίγλα, Παληοκράσι, Στρογγυλό, Καβουρόλακα, Ψιλή ράχη, Ψιλή ράχη

 
Αναγ. Παπαβασιλείου
Κοκκιναχλαδιά

 
Ν. ιερ. Γιαννικόπουλος
Κάτω κάμπος

 
Γ. Ψαριώτης
Παληοκράσι
Γ. Ψαριώτης. Παρατσούκλι επωνύμου Μπουλούγαρης.
Κωνστ. Ηλ. Γιαννακόπουλος
Βαμβακίστρα, Βαμβακίστρα, Λιόσπαρτο

 
Σ. Παρασκευόπουλος
Βίγλα

 
Χαρ. Σταυρόπουλος
Κάμπος, Κουνάνι, Κοκοβρύση(?)

 
Χαρ. Παρασκευόπουλος
Μεσοκατάραχο

 
Δημ. Μακρής
Λόγγος, Πατουλίτζα, Καρυές, Λαυρίτζα

 
Ιω. Γεωργακόπουλος
Πρωϊθέλλα, Αγ. Βασίλης

 
Γεω. Λώλος
Σούφρα

 
Ν. Γ. Σάλιαρης
Παληολάζια, Κιούπια, Γκορτζούλαις

 
Κων. Ν. Σάλιαρης
Ρούτζη, Στόμπορος, Λάκα κόκοιζα
Λάκα κόκοιζα. Μικρό τοπωνύμιο της περιοχής Λακακούτας.
Αναγ. Παπασούλιος
Λακαλίμνες, Παληάμπελα, Κάμπος

 
Γεω. Κανακόπουλος
Επάνω κάμπος, Βαμβακίστρα, Επάνω βρύση

 
Δημ. Κατζιούρος
Κάτω κάμπος, Βαμβακίστρα, Απιδιαίς, Ραγάζι, Παλιουριά, Καβουρόλακα
Κατζιούρος. Προφανώς Κωτσιούρος.
Ραγάζι. Μικρή περιοχή της «Σφήνας».
Γιάννης Δουβίκος
Γκουσκούνια, Παληολάζια, Σεντινίζα

 
Ν. Δουβίκος
Επάνω κάμπος, Σπάρτα, Στρόμπορος

 
Γεω. Ψαριώτης
Παληοκράνα
Παληοκράνα. Αλλιώς το «Παλιοκράσι».
Φ. Κοκοσούλης
Αγ. Γεώργιος, Ασπροχάρτι, Γαλάτη αλώνια

 
Πάϊκος Διαμαντόπουλος
Βάρδες, Αγιάννης, Γκιούλια

 
Ηλίας Π. Διαμαντόπουλος
Βρύση λαλιώτη, Μισοκατάραχο, Ρίζα

 
Θεοδ. Παναγιωτόπουλος
Καρυαίς, Πίγγαρι, Γουβαλόλιμνα

 
Μαρ. Σουρούφης
Γκορτζούλα, Γουργουλιώτη, Γκορτζούλα

 
Λουκάς Αθ. Λουκά
Λάκα τρίζη

 
Κωνστ. Ν. Σαλιάρης
Γούρνα

 
Κωνστ. Αθ. Σάλιαρης
Ασπροχόρτι, Κιούπια, Ρούτζα

 
Γιαννού χήρα Φυρφιρίτσα
Γκορτζούλα, Γκορτζούλα, Κοκκιναχλαδιά, Λιοφάτα, Γκούλια, Λιθάρι σπηλιά, Απιδίτσα, Καρυαίς, Τριανταφυλλιά

 
Γεωρ. Αβδάλας
Γκούρι, Κάμπος, Στρόμπορος

 
Ηλ. Καλόγερος
Λυγιά, Τριανταφυλλιά, Αγριλιά, Πλάτανος

 
Πέτρος Σουρούφης
Λάκα πέρδου(?)
Πέρδος. Δείχνει παλαιό επώνυμο από τα Λαγκάδια. Σχετική καταγραφή για την Αλβάνιτσα, έχει ως εξής: «…την περιοχή, την οποία αγόρασαν από τον Λαγκαδινό Αλιμπερδά και εξ’ αυτού το όνομα του τοπωνυμίου….». (Γ. Ι. Μιχαλακόπουλος. Το Σταυροδρόμι. Σελ. 108 και 114).
Νικόλαος Αντωνόπουλος ή Σαχάμης
Φυτίτζα, Γεφυράκι, Σούφρα

 
Γιάννης Σιαχάμης
Αμμουδάρα

 
Αθ. Γ. Σιαχάμης
Στενόν, Παλιούρια, Γκορτζούλα

 
Αντ. Ι. Αντωνόπουλος
Σημαδιά, Λυγιαίς, Λόγκος

 
Γεωρ. Καρυοφίλης
Γκορτζούλα
Γεωρ. Καρυοφίλης. Παρατσούκλι επωνύμου Παρασκευόπουλος.
Γεωρ. Αντωνόπουλος
Σούφρα, Παλιούρια, Αγιάννης

 
Ηλ. Β. Κακούρος
Επάνω κάμπος, Χαμοκέλα, Ψιλό καταράχι

 
Χρ. Πανταζής
Βαμβακιά, Λάζον [Δυσανάγνωστη λέξη]

 
Χαρ. Χ. Δουβίκος
Πλάτανος

 
Μαρίτζα χήρα Θ. Κοτζιαντή
Βύθισμα, Κομμάτι πέτρα

 
Δημ. Τσιουμπρής
Βάρδες, Λάκα, Καλάμι

 
Ιω. Β. Κακούρας
Επάνω κάμπος, Επάνω κάμπος, Παλιούρια – παληάμπελο

 
Γεωρ. Β. Μακρής
Προσήλια, Κερασιά

 
Λάμ. Παρασκευόπουλος
Παλιούρια – σφίνα, Παληό μισοκατάρραχο, Μάσγκαρι

 
Χαρ. Γ. Σιαχάμης
Γουρνόβρυση, Γκορτζούλα

 
Αθ. Ηλ. Κακούρος
Χούνι πεζούλια

 
Ακριβή σύζ. Λαμ. Παρασκευόπουλου
Βάρδες, Βαμβακίστρα

 
Ηλ. Παναγιωτάρας
Γούπατα, Προσήλιο

 
Χαρ. Παρασκευόπουλος
Κιούπια

 
Γεωργίτσα Ι. Δ. Διαμαντόπουλου
Καβουρόλακα, Βάρδες, Παναγιωτ. Χούνη, Μεσοκατάραχο, Παπαφώτη, Παπαφώτη, Ξερικό

 
Χαρ. Παρασκευόπουλος
Κατζιά

 
Γιαν. Ρουμελιώτης
Λιθαράκια, Γκορτζούλα, Καλάμι

 
Δημ. Τσουμπρής
Λιθαράκια

 
Κωνστ. Γ. Καπερώνης
Λιόφυτα, Λίμνες, Αχούρια
Λιόφυτα. Ίσως πρόκειται για το τοπωνύμιο «Λιοφάτα».
Αναστ. Ιω. Σταυρόπουλος
Σταυρονόλακα, Τσούκιζες, Πατζιαδάμη

 
Χαρ. Σταυρόπουλος
Σταύρενας λάκα, Λάκα κάμπος

 
Αντ. Παρασκευόπουλος
Βαμβακίστρα, Επάνω κάμπος, Γκιούλια(?)

 
Γιώργενα Καπερώνενα
Ρακοβούνι, Ρακοβούνι, Λιθαράκια

 
Γεωρ. Αυδάλας
Παλιούρια

 
Ιω. Σουρούφης
Αμμουδάρα, Στρογγυλό, Λάκκα

 
Γεώργαινα Καπερώνη
Κουτζουμένι, Λίμναις, Αγ. Βασίλης
Κουτζουμένι. Ίσως «Κουτσιουβέλη», μικρό τοπωνύμιο της περιοχής «Σκίντο».
Αθ. Κοντροκρίθης
Γκορτζούλα, Αυδαλέϊκα αμπέλια, Πίγκορι(?)

 
Κωνστ. Μέρος
Κοτζιά, Καρυαίς, Αμμουδάρα, Συκιαίς, Λούτζα, Ρακοβούνι

 
Αναστ. Μέρος
Αγ. Γεώργης, Λάκα, Καρυαίς

 
Κωνστ. Μέρος
Αγ. Γεώργιος, Προσήλια, Πρεκατζή, Ρεβυθιά

 
Μαρίνη Αλεξόπουλο
Καρυαίς, Βαμβακίστρα

 
Αναστ. Μέρος
Ρίζα, Κατσιά, Αμμουδάρα

 
Ευστ. Β. Διαμαντόπουλος
Χαμοκέλα, Αριαίας

 
Λουκάς Αθ. Λουκάς
Επάνω κάμπος, Σούφρα, Γούβα

 
Αγγέλω συζ. Ι. Φυρφιρίτσα
Αλουποχώρι, Γκούλια, Κόκκινη αχλαδιά

 
Νικόλαος Διαμαντόπουλος
Γουβαλόλιμνα, Λάκα Τρίζη

 
Φ. Κοκοσούλης
Λεβίτιζα, Πελεκίνη, Κάμπος

 
Δημ Ηλ. Διαμαντόπουλος
Σούφρα, Σπηλιά, Αχλαδιαίς

 
Γερ. Β. Διαμαντόπουλος
Χουνίτζα, Λάκα κούτα

 
Πάϊκος Διαμαντόπουλος
Ράχη Αγ. Ηλιού, Αγ. Δημήτρης, Ράχη λεβέντιτζα, Ποτοστοκούλι(?), Καρυαίς καταράχη
Ποτοστοκούλι. Μικρό τοπωνύμιο της περιοχής Λακαλίβωσης.
Αθ. Τσίρμπας
Λαλιότη, Σκίντο, Καλάμι, Μουζουκριού(?), Λουτρό, Τζοκότζιζες, Αγιάννης

 
Γεωρ. Χαρ. Κοκοσούλης
Παληοκράσι, Αγ. Δημήτρης(?), Σκίντο

 
Γεωρ. Ψαριώτης
Ρεύμα καλάμι, Ρεύμα καλάμι

 
Ιω. Τσίρμπας
Λούζα, Γερόγιαννη λιθάρι
Γερόγιαννη λιθάρι. Μικρό τοπωνύμιο της περιοχής «Λαλιώτη».
Κωστ. Ν. Σιάλαρης
Παλιούρια, Κάμπος, Κάμπος επάνω

 
Ν. Γ. Μπανάρης
Στόμπορο, Παλούρια, Παλιολάζια

 
Ηλ. Κοκοσούλης
Περαχλαδιά, Αχλαδιαίς 5, Λάκα πρίφτη

 
Ιω. Γ. Κοκοσούλης
Λάκα πρίφτη, Σπάρτο, Δενδράκι

 
Γεωρ. Σουρούφης
Λάκα πίτζα(?), Λούτζα, Λακανούτι, Αμμουδάρα, Αμμουδάρα, Αμμουδάρα

 
Γεωρ. Σάλιαρης
Αγ. Κωνσταντίνος, Στρόμπορος

 
Ασημίνα Κατζιούρη
Καβουρόλακα

 
Γιάν. Φιλιπόππουλος
Λάκα κούτα, Χουνίτζα, Χουνίτζα, Λάκα [δυσανάγνωστη λέξη], [δυσανάγνωστη λέξη], Καβουρόλακα, Αγριλιαίς, Ασπρόχορτο

 
Σταύρος Μ. Γεωργακόπουλος
Γερόγιαννη Λιθάρι, Πλάκες(?)

 
Φ. Κοκοσούλης
Αγ. Κωνσταντίνος, Γούρνα

 
Χαρ.Τζήτζος
Μισοκατάρραχη

 
Βασίλης Γιαννακόπουλος
Ρίζα, [δυσανάγνωστη λέξη], Ριζαχλάδα

 
Γιαν. Ηλ. Γιαννακόπουλος
Αγριλιά, Στόμπορος, Ράχη χιόνι, Μποσταδάμη, Καστόρου, Λυγιά, Ρίζα, Λάκα κούτα, Σιμωτά

 
Πέτρος Τρουπής
Ντελή αλώνι, Γουβίτζα
Τρουπής. Παλαιότερο Καλλιανιώτικο επώνυμο, προφανώς εκ του Σέρβου.
Ντελή αλώνι. Μικρή περιοχή της «Γυριστάρας».
Γεωρ. Παπαιούλης
Πρεκατί, Λάκα λουφούνι, Ελαία κάμπου

 
Γεωρ. Παϊκόλης
Παλιούρια

 
Μάρκος Σουρούφης
Ψιλόραχη, Ρεματιαίς

 
Γιάν. Σιαχάμης
Γουβάκια

 
Πέτρος Τρουπής
Γιάννη χούνια, Μελουριά, Λεβείτιτσα
Λεβείτιτσα. Ως έχουμε αναφέρει ίσως και Λέβιτσα. Σήμερα Λεβέτιζα.
Ιω. Κοκοσούλης
Σούφραις, [δυσανάγνωστη λέξη]

 
Αθ. Κυριακόπουλος
Αγ. Δημήτρης

 
Θεοδ. Σαμαρτζής
Λάκα Γκούτζα

 
Λαμ. Παλυβός
Γκρέκα
Γκρέκα. Ίσως «Γκέρκιζο», περιοχή μεταξύ «Στενού» και «Λούτσας».
Ν. ιερ. Γιαννακόπουλος
Επάνω βρύση, Στόμπορο, Λυγιά

 
Ν. Ι. Σαλιάρης
Ζουμπρουλάκου

 
Γεωρ. Π. Κακούρας
Διάσελο, Βαμβακίστρα

 
Δημ. Μακρής
Μισοκατάρραχο

 
Λαμ. Παλυβός
Επάνω κάμπος

 
Γεωρ. Σ. Παλυβός
Λακα κούτζα

 
Θεοδ. Αρ. Σαμαρτζής
Λάκκα

 
Ηλ. Π. Διαμαντόπουλος
Αγ. Βασίλης, Αγ. Βασίλης

 
Αντ. Π. Κακούρας
Θρασίμι

 
Χρ. Μερεντίτης
Παλιούρια

 
Ιω. Νικολακόπουλος
Στόμπορος, Περιβόλι Αγ. Νικόλαος

 
Κωνστ. Δ. Γιαννακόπουλος
Γούβα μπάρδι, Μαυρόκαμπος, Κάτω κάμπος
Γούβα μπάρδι. Μικρή περιοχή μετά την «Αγριλιά».
Ιω. Γεωργακόπουλος
Κλιμπάτζα(?), Λαχίδι, Αμμουδάρα, Τρούπαις, Παλιούρια

 

     Ακριβές αντίγραφο της πρώτης σελίδας του παραπάνω εγγράφου μπορείτε να δείτε στο τέλος του παρόντος στο σχετικό ανάλογο Παράρτημα.
     Από τα σπουδαία πράγματι αυτά έγγραφα μπορούμε να πάρουμε μερικά ακόμα περαιτέρω στοιχεία που αφορούν κυρίως τα άτομα και μερικά ακόμα επώνυμα όπως καταγράφονται από τους συνορεύοντες με τους κύριους ιδιοκτήτες των χωραφιών που ήδη καταγράψαμε παραπάνω. Έτσι λοιπόν οι συνορεύοντες των ήδη καταγεγραμμένων ιδιοκτητών είναι:
Ονοματεπώνυμα -
Συνορευομένων
Παρατηρήσεις
(δικές μας)
Π. Τρουπής
Σήμερα τοπωνύμιο (Τρούπες)
Γ. Καγιανάς
Σήμερα χαρακτηρίζει την υπάρχουσα βρύση στον Κάτω κάμπο
Φ. Τζιοβίλης
Παλαιότερο επώνυμο
Γ. Κανακόπουλος

 
Ι. Αποστολόπουλος

 
Μ. και Γ. Μπράβος

 
Θανασόπουλος

 
Η. Καλόγερος

 
Ηλ. Σιατόπουλος

 
Γ. Ματσαράκος
Παρατσούκλι επωνύμου Κωτσιούρος
Θ. Βαραμάνας

 
Ν. Βλάχος

 
Χαρ. Κατσίκας ή Σταυρόπουλος

 
Κ. Κρεμιζής

 
Λ. Λουκόπουλος

 
Κωνστ. Χήρα Κοντογεωργάκη

 
Κ. Βουτυράς

 
Κ. Γύφτος

 
Π. Τούλαινα

 
Δ. Κακογιάννης

 
Φ. Δούκας

 
Ι. Κόντος

 
Π. Αντωνόπουλος

 
Ι. Χαραλαμπόπουλος

 
Βλαχούλης

 
Ι. Θανόγιαννης
Παρατσούκλι επωνύμου Κακούρας
Γ. Ψαριώτης

 
Κόντζικας

 
Φ. Γκίγκας

 
Θανασούλης

 
Α. Σιάτος

 
Γ. Τζιριώτης

 
Γ. Καναντής

 
Μήτρος Στούπης

 
Γ. Βενετσανόπουλος

 
Ι. Σιέτος

 
Τζιμπούρης

 
Ντουλαγιάννης

 
Γ. Ηλιόπουλος

 
Χρ. Πανταζής

 
Χρ. Ντοζίνης

 
Γεωργακόγιαννης
Σήμερα τοπωνύμιο Γεωργακόγιαννη.
Αθ. Μαγανιάτης

 
Α. Μητράκος

 
Αντ. Τσιριγόπουλος

 
Δ. Κατζιαντζής
Πιθανόν το επώνυμο Κοτσιαντής
Ηλ. Καλογήρου

 
Ι. Σατέρας
Παρατσούκλι παλαιών Νικολακοπουλαίων
Π. Καραντώνης

 
Γ. Κατζής
Παραφθορά του επωνύμου Κατής
Θ. Μπέγλος

 
Π. Πανούλης

 
Δ. Ντρούκας

 
Κ. Πολαλάς ή Πολατσάς

 
Ν. Μπακάρης

 
Χ. Ντράκας

 
Μ. Κατζούρας

 
Χ. Ντακόπουλος

 
Β. Ζέκιος ή Ζήκος

 
Θ και Ν. Αρμυριώτης
Οι ιπποκόμοι των Δεληγιανναίων
Χαρ. Καρύμπακας
Παρατσούκλι του επώνυμου Μπουλούγαρης
Λ. Θανασόπουλος
Παρατσούκλι του επώνυμου Κακούρας
Χ. Χαρίτος

 
Γ. Καρακόβρης

 
Ν. Λαδόπουλος

 
Αναστ. Παναγόπουλος

 
Ιω. Αποστολόπουλος

 
Χαρ. Στριφτόπολας

 
Γ. Κέτζος

 
Κουριουλόπουλος

 
Κ. Καπύρης
Και Καφύρας. Παρατσούκλι του επώνυμου Κακούρας
Θ. Κοτζιάς
Παρατσούκλι του επώνυμου Παρασκευόπουλος
Γ. Δέδες

 
Αθ. Ντέμος
Παρατσούκλι του επώνυμου Σιαχάμης
Ηλ. Δήμου

 
Γ. Μπακούρης

 
Π. Κορκίτσας

 
Δ. Κουτζόπουλος

 
Ηλ. Ντράρμης

 
Στ. Βίζας

 
Χρ. Καρέλης
Παρατσούκλι του επώνυμου Φιλιππόπουλος
Αδάμενα

 
Αν. Νέγρα

 
Κ. Ζέγγελης

 
Αναγ. Βεργής

 
Μαρ. Αυγερόπουλος

 
Γ. Κουνάνης

 
Ν. Μπανάρης
Πιθανόν Μανάρης. Παρατσούκλι του επωνύμου Κακούρας
Φ. Κοκκίνης
Παρατσούκλι του επωνύμου Κακούρας
Μ. Τζαγκάλης

 
Γ. Σούφα

 
Γ. Καρυοφίλης

 
Καραπανάγος

 
Γ. Γκόγκος

 
Γ. Κουτούφης

 
Γ. Μιχαλόπουλος

 
Παπαθαλασσινός

 

     Αυτά ήταν ένα αρκετά σοβαρό δείγμα για να κατανοήσουμε τόσον την εξέλιξη των διαφόρων Καλλιανιώτικων επωνύμων, όσον και των διαφόρων τοπωνυμίων της περιοχής του χωριού μας. Τις λιγοστές παρατηρήσεις που καταγράψαμε ήταν απόρροια κάποιων πληροφοριών που μπορέσαμε να συλλέξουμε από μερικούς παλαιότερους Καλλιαναίους οι οποίοι είχαν ακούσει μερικά πράγματα τόσον για τα επώνυμα, όσον και για τα τοπωνύμια στα οποία αναφερθήκαμε.
     Καιρός νομίζουμε μετά την «μικρή» αυτή παρένθεση, να προβούμε στην σχετική μας ανάλυση.

 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου